An Nuacht is Déanaí Fotha RSS

October 20th, 2014

Fáilte á cur ag an Aire Joe McHugh roimh infheistíocht €25 milliún Randox Teoranta agus méadú ar phoist ar an Chlochán Liath go os cionn 500 faoi 2020

“Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh fhógra Randox Teoranta inniu go bhfuil siad le €25 milliún a infheistiú ina monarcha ar an Chlochán Liath…

October 18th, 2014

An seimineár Tithe Tuaithe Dhún na nGall á sheoladh ag an Aire Stáit Joe McHugh

Rinne an tAire Joe McHugh T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an seimineár ar Thithe Tuaithe Dhún na nGall, a bheidh ar siúl…

October 14th, 2014

Cáinaisnéis 2015

Chuir an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh, T.D., fáilte inniu (an 14 Deireadh Fómhair 2014) roimh an leithdháileadh….

October 2nd, 2014

Spreagaitheasc le tabhairt ag an Aire Stáit Joe Mc Hugh ag Comhdháil Trasteorann NWRCBG

Beidh Joe McHugh T.D., an tAire Stáit d’Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Gaeltachta, in Óstán Gateway Inis Eoghain ag 7pm tráthnóna inniu…

October 1st, 2014

Aitheasc tugtha ag an Aire Cosanta, an tUas. Simon Coveney T.D. ag 3ú Comhdháil Bhliantúil Thoscairí Chumann Ionadaíochta Chéimnigh eile na mBuan-Óglach

Thug an tAire Cosanta, an tUas. Simon Coveney T.D., aitheasc inniu (Dé Céadaoin 1ú Deireadh Fómhair 2014) ag 3ú Comhdháil Bhliantúil Thoscairí…

September 30th, 2014

Cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Chuir an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh, T.D., fáilte inniu (30 Meán Fómhair 2014) roimh na tuarascálacha atá foilsithe ag na Ranna…