An Nuacht is Déanaí

October  11th,  2016

Tugann an tAire Humphreys tús áite don chultúr agus do cheantar tuaithe na hÉireann i gCáinaisnéis 2017

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Máirt) méadú ar mhaoiniú ar fud...

September  6th,  2016

Cuairt á tabhairt ag an Aire Stáit Ring ar Pháirc Náisiúnta Chonamara agus infheistíocht chaipitil os cionn €250,000 á fógairt aige do 2016

Thug Michael Ring, an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, a chéad chuairt oifigiúil inniu ar Pháirc Náisiúnta Chonamara. Mar chuid dá shainchúram tá...

September  1st,  2016

Os cionn €600,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne le haghaidh oibreacha ar na hoileáin

Tá fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta, Seán Kyne T.D., inniu go bhfuil deontais de €654,900...

September  1st,  2016

Bronann an tAire a bhfuil Freagracht air maidir le Cosaint, an tUasal Paul Kehoe Scrollaí Molta ar Iarbhaill Chriú an LÉ Clíona

Bhronn an tAire Cosanta, an tUasal Paul Kehoe, T.D., Scrollaí Moltaí inniu (Déardaoin, an 1 Meán Fómhair 2016) ar iarbhaill chriú an LÉ Clíona ag searmanas...

August  29th,  2016

Meabhrán Tuisceana á shíniú ag an Aire Donohoe ar Chomhoibriú agus Malartú Cultúrtha leis an tSín

Sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta maidin inniu, rinne Paschal Donohoe, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe...

August  26th,  2016

An Chéad Scéim Tacaíochta Fostaíochta (ESS) d'Óglaigh na hÉireann tugtha chun críche

Teastais bronnta ag an Aire Stáit sa Roinn Coimirce Sóisialaí, an tUasal Finian McGrath, T.D. inniu (Dé hAoine an 26 Lúnasa) ar na 25 cuardaitheoir poist óga...