An Nuacht is Déanaí

January  4th,  2017

ga - End Year Exchequer Returns January 2017

Budget 2017 forecast a General Government Deficit for 2016 of 0.9% of GDP. The exchequer figures for end-2016, released today, support that...

December  23rd,  2016

Teachtaireacht Nollag An Taoisigh Éanna Ó Coinnigh

Teachtaireacht Nollag An Taoisigh Éanna Ó Coinnigh

December  9th,  2016

Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir leis an gClár do Rialtas Comhpháirtíochta

Leagtar amach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, a foilsíodh an 11 Bealtaine, gníomhartha mionsonraithe agus tiomantais a chuirfear i bhfeidhm le linn don Rialtas seo a bheith ann.

November  30th,  2016

An Taoiseach ag dul go Silicon Valley agus Nua-Eabhrac ar thuras gnó trí lá

Tabharfaidh an Taoiseach aghaidh ar Stáit Aontaithe Mheiriceá inniu chun bualadh le ceannairí móra gnó i Silicon Valley agus i Nua-Eabhrac. Is é an príomhchuspóir atá leis an gcuairt...

November  28th,  2016

Fógra foilsithe faoi Acht na Gaeltachta i leith An Ghaeltacht Láir, Co. Dhún na nGall ag Aire Stáit na Gaeltachta

D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta, Seán Kyne T.D., inniu go bhfuil fógra foilsithe aige i dtaca...

November  23rd,  2016

Ciste nua €10 milliún á fhógairt ag an Aire Humphreys do thionscadail Chomhoibriú LEADER

Rinne an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, an chéad tráinse de chistiú do thionscadail...