An Nuacht is Déanaí

December  9th,  2016

Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir leis an gClár do Rialtas Comhpháirtíochta

Leagtar amach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, a foilsíodh an 11 Bealtaine, gníomhartha mionsonraithe agus tiomantais a chuirfear i bhfeidhm le linn don Rialtas seo a bheith ann.

November  30th,  2016

An Taoiseach ag dul go Silicon Valley agus Nua-Eabhrac ar thuras gnó trí lá

Tabharfaidh an Taoiseach aghaidh ar Stáit Aontaithe Mheiriceá inniu chun bualadh le ceannairí móra gnó i Silicon Valley agus i Nua-Eabhrac. Is é an príomhchuspóir atá leis an gcuairt...

November  28th,  2016

Fógra foilsithe faoi Acht na Gaeltachta i leith An Ghaeltacht Láir, Co. Dhún na nGall ag Aire Stáit na Gaeltachta

D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta, Seán Kyne T.D., inniu go bhfuil fógra foilsithe aige i dtaca...

November  23rd,  2016

Ciste nua €10 milliún á fhógairt ag an Aire Humphreys do thionscadail Chomhoibriú LEADER

Rinne an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, an chéad tráinse de chistiú do thionscadail...

November  13th,  2016

An tAire Humphreys i dteannta an Aire Todeschini d'ócáid tíolactha Chuimhneachán na Fraince - na hÉireann i Reilig Ghlas Naíon

Déanfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, agus an tAire Stáit um Iarshaighdiúirí agus Chuimhneachán sa Roinn...

November  10th,  2016

€45,500 ceadaithe do CLG Lios Póil ag an Aire Stáit Kyne

Tá fógartha ag Seán Kyne, an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, go bhfuil deontas €45,500 ceadaithe aige do Chumann Lúthchleas Gael Lios Póil, Co Chiarraí...